Kudret Yaman Bardak
İZFAŞ Basın Şefi
0 232 497 11 53
izfas.basin@izmirfair.com.tr