Elvan FEYZİOĞLU
İZFAŞ Basın Şefi
0 232 497 11 42
elvan.feyzioglu@izmirfair.com.tr