Organik Gıda

Organik Tekstil

Organik Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

Organik Tarımsal Girdi (Gübre, İlaç, Tuzak)

Organik Turizm

Yenilenebilir Enerji

Makine

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu

Analiz Laboratuvarı

Alternatif Eğitim

Kamu Kurumu

Sivil Toplum Kuruluşları