Organik Gıda
  Organik Tekstil
  Organik Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
  Organik Tarımsal Girdi (Gübre, İlaç, Tuzak)
  Organik Turizm
  Yenilenebilir Enerji
  Makine
  Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu
  Analiz Laboratuvarı
  Alternatif Eğitim
    Kamu Kurumu
  Sivil Toplum Kuruluşları