Akdeniz Havzası ve dünyanın Akdeniz iklim koşullarına sahip diğer bölgeleri, üretim kapasiteleri yanı sıra gelenek ve kültürlerini de şekillendiren doğal ve tarımsal biyoçeşitliliği ile öne çıkmaktadır. Bugün, iklim değişikliği, küresel bir risk olma yanında bölgede daha belirgin olan göçmen hareketleri ile birbiriyle ilişkili sorunlar yaratmakta ve acil çözümler gerektirmektedir. Çoğu ülkede, organik tarım uygulamaları, yoğun mono kültür ve girdi kullanımı sorunlarıyla yüzleşmek ve çözüm bulmak için lider üreticiler tarafından 50 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. İlk başlarda ana hedef, yerel toplum için organik gıda tedarik etmek ya da genişleyen Avrupa pazarının taleplerini karşılamaktı. Uygulamalardan sonra başlayan araştırmalar ise şu anda bu uygulamayı beslemekte, organik üretime, bütünlüğüne ve pazarlamaya katkı sağlamaktadır. Organik gıda ve gıda dışı ürünlerin yurt içi pazarları artık farklı düzeylerde de olsa hemen hemen her ülkede mevcuttur. Akdeniz Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Birliği'nin üretim gücünde öncülük etmektedir ve ABD’de ise Akdeniz iklimine sahip Kaliforniya da aynı rolü üstlenmiştir.
AgriBioMediterraneo (ABM), 1990 yılında İtalya'nın Vignola kentinde organik üretimin daha da geliştirilmesi amacıyla deneyim alışverişinde bulunmak üzere Akdeniz’de bölgesel bir girişim olarak başlamış, 1997 yılında ise resmi olarak IFOAM Bölge Grubu olarak kurulmuştur. IFOAM Akdeniz Bölge Grubu, faaliyetlerini desteklemeyi ve üyeleri için ortak olan konuları tartışmayı amaçlamaktadır. Konferans, benzer iklim koşullarına sahip ülkeler arasında işbirliğini ilerletmek için önemli bir adım olacaktır.
 
Amaç
Konferans, Akdeniz'in yanı sıra Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde akademi ve pratiği bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, organik tarımda ortaya çıkan bugünün ve geleceğin tehditlerini farklı yönleri ile tartışabilecek ve uygulamaya aktarılabilir çözümler sunabilecekler. İklim değişikliği, kara ve sucul ekosistemlerde biyoçeşitliliği ve insan kaynakları üzerinde büyük bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta sistem tasarımlarını, üretim modellerini, zararlıları, hastalıkları ve yabani otların yaygınlığını, insan kaynaklarını ve organik mal ve hizmetlerin pazarlama kanallarını etkilemektedir. Akdeniz, uzunca bir süredir göçün trajik bir sembolüdür. İster kırsaldan kente ister başka ülkelere, ister bir kıtadan diğerine göç, iklim değişikliği ve ekonomik veya siyasi istikrarsızlık gibi farklı etkenlerle tetiklenmektedir. Özellikle kırsal kesimde nüfusun yaşlanması sadece tarımda değil, ilgili alanlarda da yenilikçi çözümler gerektirmektedir. Toprağın, bitkinin, hayvanın, insanın ve gezegenin sağlığını bölünmez bir bütün olarak destekleyen temel ilkelere sahip organik tarım, iklim değişikliğine adaptasyon ve sağlıklı ve besleyici ürünler sunmak için tarımsal ekosistemlerin yönetim modellerine dönük çözümler getirebilir. Ortaya çıkan hizmetler daha iyi korunabilir, yönetilebilir ve/veya çeşitlendirilebilir. Akdeniz çeşitliliği, sağlıklı diyetleri, kültürü ve turizmi bölgesel değerler olarak barındırmaktadır. Araştırma sonuçlarının, deneyimlerinin ve en iyi uygulamaların paylaşılması, sorunları ve tehditleri belirlemeye, sürdürülebilirliği tartışmaya, uygulanabilir çözümler türetmeye ve gelecekteki ağ iletişimi için işbirliği kurmaya katkıda bulunacaktır.
 
Konular ve Program
4. ABM Organik Tarım Konferansı ve İzmir Ekoloji Fuarı etkinlikleri 2020 yılında yapılması planlanırken COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İki yıl aradan sonra 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Gaziemir-İzmir’de Ekoloji Fuarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Hibrid  biçimde (hem sanal hem de yüz yüze) yürütülecek olan etkinliğin 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleneceği kararını sizlere iletmekten mutluluk duyuyoruz. 
4. Uluslararası Akdeniz İklimlerinde Organik Tarım Konferansı: Tehditler ve Çözümler ETO, IFOAM ABM, ISOFAR, Ege Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ işbirliği ile düzenlenmektedir.  Konferans’ta, sözlü ve poster sunumları ile panel tartışmalarından oluşan üç günlük bir program yer alacaktır. Konferans aşağıdaki konuları benimsemekle birlikte, su ürünleri yetiştiriciliği, doğadan toplama, politikalar ve standartlar, kontrol ve sertifikasyon, katılımcı garanti sistemleri, tüketici tercihleri, pazarlar, sosyal ve etik konular dahil olmak üzere bitki ve hayvansal kaynaklı gıda ve gıda dışı malların organik kurallara uygun olarak birincil üretimi ve işlenmesi, ayak-izleri, beslenme ve gıda güvenliği, atık yönetimi, eko-turizm ve araştırma ve danışmanlık hizmetleri gibi farklı konuları da içermektedir..
Özetler 300 kelimeyi geçmemeli ve başlıkta yer almamış en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Özet, içeriğin bir tehdit ve/veya çözümle nasıl ilişkili olduğunu açıklamalıdır.
 
Panel Konuları:
1. Organik Üretimin Çiftlikten Çatala Stratejisi ve Yeşil Mutabakat Eylemleri ile Arttırılması  
2. Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Adaptasyonu
3. Sürdürülebilir Tarım Sistemleri, Geliştirme ve Ölçeklendirme 
4. Sürdürülebilir Organik Hayvancılık için Zorluklar ve Çözüm Önerileri
5. Tartışmalı Girdiler
 
Fuar alanı, organik ürün ve hizmetler için özel olan Ekoloji Fuarı yanında, zeytin ve zeytinyağı ile işleme teknolojilerini içeren OLIVTECH Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı olmak üzere iki fuara da ev sahipliği yapmaktadır. Konferans, İzmir Fuarı (Gaziemir) Konferans Salonu'nda düzenlenmektedir. Konferansa katılım, stantları ziyaret etmek ve katılımcılarla tanışmak için de bir fırsat yaratmaktadır.
Konferans dili İngilizce olacaktır. Ancak sözlü sunumlar ve poster sunumları İngilizce ve Türkçe olabilir. Sözlü ve poster sunum makaleleri uzman hakemler tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar Konferansın Tebliğ Kitabında yayınlanacaktır. Tüm sözlü sunumların önceden kaydedilerek gönderilmesi istenmektedir. Etkinlik süresince digital platformda aynı anda İngilizce-Türkçe çeviri de yapılacaktır.  
İsteğe bağlı olarak, turistik bölgedeki organik çiftlik ve ürün işleme tesislerine konferans öncesi ve sonrası turlar düzenlenecektir.